Yongeza weenceke
 
Shenxisa imke weenceke

Bala iintsuku nexesha phakathi kwemihla

Ukubala ixesha phakathi kokuphindwe kabini, ukubala iintsuku phakathi kwemihla, imizuzu, iiyure, iintsuku, iiveki, kwiminyaka
kwaye