Zokubala lokugqibela andwendweleyo kunye neencwadana